Contributie
Minimaliseren

Bondsbijdrage (Reddingsbrigades Nederland)

   
 
  Juniorleden t/m 12 jaar € 12,00  
  Leden t/m 17 jaar € 12,00  
  Leden vanaf 18 jaar € 15,00  

 

 

 

 

 

 

 

Maandcontributie

  Juniorleden t/m 12 jaar € 9,50  
  Leden t/m 17 jaar € 10,50  
  Leden vanaf 18 jaar € 12,00  

 

 

 

 

 

 

Overig

  Leden die twee maal in de week zwemmen
betalen de normale maandcontributie verhoogd met
€ 9,50  
  Donateurs € 11,50  
  Inschrijven, eenmalig € 10,00

 

 

 

 

 

Het stop zetten van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor het eind van de maand juni of november. Hierdoor voorkomt u het doorlopen van het lidmaatschap met een periode van 1 maand.

Facturen worden 2x per jaar verstuurd en kunnen worden overgemaakt op IBAN NL10 INGB 0003 2485 64 tnv Penn. Rozenburgse Reddingsbrigade